Regressionsutbildning

 

Utbildning till regressionsterapeut

 

Denna utbildning är i fem steg och börjar september 2017.

 

Du behöver ingen förkunskap mer än att du ska vara intresserad av att hjälpa och guida andra människor och vara beredd att först och främst möta dig själv och ditt förflutna som har med din

 

nu-situation att göra.

 

Det förflutna är i första hand minnen från detta liv, det är nödvändigt att lära oss vilka mönster vi har i det här livet innan vi arbetar med tidigare liv.

 

Vi arbetar med symbolspråk och analyser efter varje regressionstillfälle för att få djupare förståelse för det som kommer upp under regressionen.

 

Efter fullgjord kurs är du diplomerad regressionsterapeut

 

September, november, januari, mars, maj

 

Fullständiga datum kommer snarast

 

Vi som håller denna utbildning är Maria Zolkråka Öst Ljungquist

och Zven-Arne Ljungquist

 

Är du intresserad?

 

Kontakta Maria på info@mariaost.com

 

Tarotutbildning

Denna utbildning är tre steg, och lär ut tarot som det var tänkt från början så att du kan med enkla medel börja få en förståelse för elementen och symboliken, samt den  astrologiska innebörden  och stjärnteckenrelaterade kort.

Med början jan 2018