Folkmusik

Jag har arbetat som frilansmusiker i 10 år med folkmusikkonserter och barnmusikteater huvudsakligen med "Maria Öst trio". I myggans nöjeslexikon kan man läsa "virtuos fullblodsmusiker och den som för fiol-och spelmanstraditionen vidare i klanen Öst."

Har idag ingen grupp men jag syr ihop något efter dina behov.