Regression

 

Att regredera bytyder att gå bakåt, vilket man gör i denna behandling. En guidad tillbakablick på något du vill titta närmare på, te x ett trauma eller något du inte kommer tillrätta med både i detta livet och i tidigare liv. 

Avslutas alltid med analyserande samtal efteråt.

Regressionen tar ca 2 tim

Pris: 1200:-