Den magiska kvinnan

 

Den Magiska Kvinnan

 

Foto: Linda Wikström

 

En kurs för kvinnor i inre ledarskap

 

Åtta tillfällen att börja hitta tillbaka till den urkraft som det feminina håller.

Vi tittar på oss själva genom det hedniska årshjulet
och genom månens faser.

Vi tar hjälp av elementen för att växa.

Vi  låter det gamla pansaret falla för att födas på nytt.

Allt hör ihop och livet går i cykler precis som naturen själv.

Det är tid nu att återknyta kontakten till  vår egen kraft.

Kursdatum: 2017: 23 september, 4 november, 16 dec ( dec.datumet kan ev ändras)

2018:, 3 feb, 24 mars, 28 april, 16 juni, 4 aug  

Kursen sträcker sig över ett år med åtta träffar, alla träffar är bindande

Kostnad:  600:-/per gång

Kurstillfällena är i Ljungbyhed